Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_privacy_policy_link ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
the_privacy_policy_link ( $before = '', $after = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $before Optional. Display before privacy policy link. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
  • (string) $after Optional. Display after privacy policy link. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the privacy policy link with formatting, when applicable.Źródło

function the_privacy_policy_link( $before = '', $after = '' ) {
	echo get_the_privacy_policy_link( $before, $after );
}