Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_content_export ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_content_export', $post->post_content )
Parametry:
  • (string) $post_content Content of the current post.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post content used for WXR exports.

Źródło

$content = wxr_cdata( apply_filters( 'the_content_export', $post->post_content ) );