wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_client_error › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
is_client_error ( $sc )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function is_client_error ($sc) {
	return $sc >= 400 && $sc < 500;
}