wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_wp_error › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
is_wp_error ( $thing )
Parametry:
  • (mixed) $thing The variable to check.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether the variable is an instance of WP_Error.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks whether the given variable is a WordPress Error.

Returns whether $thing is an instance of the WP_Error class.


Źródło

function is_wp_error( $thing ) {
	$is_wp_error = ( $thing instanceof WP_Error );

	if ( $is_wp_error ) {
		/**
		 * Fires when `is_wp_error()` is called and its parameter is an instance of `WP_Error`.
		 *
		 * @since 5.6.0
		 *
		 * @param WP_Error $thing The error object passed to `is_wp_error()`.
		 */
		do_action( 'is_wp_error_instance', $thing );
	}

	return $is_wp_error;
}