Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_error ›

Odn/a
Przestarzały3.0.0
is_error ( $sc )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function is_error ($sc) {
	return $sc >= 400 && $sc < 600;
}