Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_date_xml ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
the_date_xml ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Outputs the date in iso8601 format for xml files.Źródło

function the_date_xml() {
	echo mysql2date( 'Y-m-d', get_post()->post_date, false );
}