Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.thread_comments_depth_max ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'thread_comments_depth_max', 10 )
Parametry:
  • (int) $max_depth The maximum depth of threaded comments. Default 10.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the maximum depth of threaded/nested comments.

Źródło

$maxdeep = (int) apply_filters( 'thread_comments_depth_max', 10 );