Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyseventeen_content_width ›

OdTwenty Seventeen 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyseventeen_content_width', $content_width )
Parametry:
  • (int) $content_width Content width in pixels.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter Twenty Seventeen content width of the theme.

Źródło

$GLOBALS['content_width'] = apply_filters( 'twentyseventeen_content_width', $content_width );