Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyseventeen_starter_content ›

OdTwenty Seventeen 1.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyseventeen_starter_content', $starter_content )
Parametry:
  • (array) $starter_content Array of starter content.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters Twenty Seventeen array of starter content.

Źródło

$starter_content = apply_filters( 'twentyseventeen_starter_content', $starter_content );