wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.translate_with_context › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzały2.9.0
translate_with_context ( $text, $domain = 'default' )
Parametry: (2)
  • (string) $text Text to translate.
    Wymagane: Tak
  • (string) $domain Domain to retrieve the translated text.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'default'
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Translated text.
Zdefiniowane na:
Codex:

Translates $text like translate(), but assumes that the text contains a context after its last vertical bar.Źródło

function translate_with_context( $text, $domain = 'default' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.9.0', '_x()' );
	return before_last_bar( translate( $text, $domain ) );
}