Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.check_comment_flood ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
Parametry: (4)
 • (string) $comment_author_IP Comment author's IP address.
  Wymagane: Tak
 • (string) $comment_author_email Comment author's email.
  Wymagane: Tak
 • (string) $comment_date_gmt GMT date the comment was posted.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $avoid_die Whether to prevent executing wp_die() or die() if a comment flood is occurring.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately before a comment is marked approved.

Allows checking for comment flooding.

Źródło

do_action(