Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.determine_current_user ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'determine_current_user', false )
Parametry:
  • (int|bool) $user_id User ID if one has been determined, false otherwise.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the current user.

The default filters use this to determine the current user from the request's cookies, if available.

Returning a value of false will effectively short-circuit setting the current user.

Źródło

$user_id = apply_filters( 'determine_current_user', false );