Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_recently_edited ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
update_recently_edited ( $file )
Parametry:
  • (string) $file
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Update the "recently-edited" file for the plugin or theme editor.Źródło

function update_recently_edited( $file ) {
	$oldfiles = (array) get_option( 'recently_edited' );
	if ( $oldfiles ) {
		$oldfiles   = array_reverse( $oldfiles );
		$oldfiles[] = $file;
		$oldfiles   = array_reverse( $oldfiles );
		$oldfiles   = array_unique( $oldfiles );
		if ( 5 < count( $oldfiles ) ) {
			array_pop( $oldfiles );
		}
	} else {
		$oldfiles[] = $file;
	}
	update_option( 'recently_edited', $oldfiles );
}