Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_login_errors ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_login_errors', $errors, $redirect_to )
Parametry: (2)
  • (object) $errors WP Error object.
    Wymagane: Tak
  • (string) $redirect_to Redirect destination URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the login page errors.

Źródło

$errors = apply_filters( 'wp_login_errors', $errors, $redirect_to );