Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_doing_ajax ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
wp_doing_ajax ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if it's a WordPress Ajax request, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the current request is a WordPress Ajax request.Źródło

function wp_doing_ajax() {
	/**
	 * Filters whether the current request is a WordPress Ajax request.
	 *
	 * @since 4.7.0
	 *
	 * @param bool $wp_doing_ajax Whether the current request is a WordPress Ajax request.
	 */
	return apply_filters( 'wp_doing_ajax', defined( 'DOING_AJAX' ) && DOING_AJAX );
}