Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_json_encode ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
wp_json_encode ( $data, $options = 0, $depth = 512 )
Parametry: (3)
 • (mixed) $data Variable (usually an array or object) to encode as JSON.
  Wymagane: Tak
 • (int) $options Optional. Options to be passed to json_encode(). Default 0.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $depth Optional. Maximum depth to walk through $data. Must be greater than 0. Default 512.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 512
Powrót:
 • (string|false) The JSON encoded string, or false if it cannot be encoded.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.3.0

Encode a variable into JSON, with some sanity checks.Źródło

function wp_json_encode( $data, $options = 0, $depth = 512 ) {
	$json = json_encode( $data, $options, $depth );

	// If json_encode() was successful, no need to do more sanity checking.
	if ( false !== $json ) {
		return $json;
	}

	try {
		$data = _wp_json_sanity_check( $data, $depth );
	} catch ( Exception $e ) {
		return false;
	}

	return json_encode( $data, $options, $depth );
}