Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_logged_in ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_logged_in ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for Customizer preview logged-in status.Źródło

function wp_ajax_logged_in() {
	wp_die( 1 );
}