wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_logged_in › WordPress Function

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_logged_in ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles Customizer preview logged-in status via AJAX.Źródło

function wp_ajax_logged_in() {
	wp_die( 1 );
}