Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_using_themes ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_using_themes', defined( 'WP_USE_THEMES' )
Parametry:
  • (bool) $wp_using_themes Whether the current request should use themes.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the current request should use themes.

Źródło

return apply_filters( 'wp_using_themes', defined( 'WP_USE_THEMES' ) && WP_USE_THEMES );