wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_no_robots › WordPress Function

Od3.3.0
Przestarzały5.7.0
wp_no_robots ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 5.3.0

Display a `noindex` meta tag.

Outputs a noindex meta tag that tells web robots not to index the page content. Typical usage is as a {@see 'wp_head'} callback: add_action( 'wp_head', 'wp_no_robots' );


Źródło

function wp_no_robots() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '5.7.0', 'wp_robots_no_robots()' );

	if ( get_option( 'blog_public' ) ) {
		echo "<meta name='robots' content='noindex,follow' />\n";
		return;
	}

	echo "<meta name='robots' content='noindex,nofollow' />\n";
}