Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_no_robots ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
wp_no_robots ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 5.3.0

Display a noindex meta tag.

Outputs a noindex meta tag that tells web robots not to index the page content. Typical usage is as a {@see 'wp_head'} callback. add_action( 'wp_head', 'wp_no_robots' );Źródło

function wp_no_robots() {
	if ( get_option( 'blog_public' ) ) {
		echo "<meta name='robots' content='noindex,follow' />\n";
		return;
	}

	echo "<meta name='robots' content='noindex,nofollow' />\n";
}