Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_blog_user ›

Od3.0.0
Przestarzały3.3.0
is_blog_user ( $blog_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $blog_id Site ID
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) True if the current users belong to $blog_id, false if not.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Checks if the current user belong to a given site.Źródło

function is_blog_user( $blog_id = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'is_user_member_of_blog()' );

	return is_user_member_of_blog( get_current_user_id(), $blog_id );
}