Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_footer ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
wp_footer ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fire the wp_footer action.

See {@see 'wp_footer'}.Źródło

function wp_footer() {
	/**
	 * Prints scripts or data before the closing body tag on the front end.
	 *
	 * @since 1.5.1
	 */
	do_action( 'wp_footer' );
}