Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_timezone_override_offset ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
wp_timezone_override_offset ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (float|false) Timezone GMT offset, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

gmt_offset modification for smart timezone handling.

Overrides the gmt_offset option if we have a timezone_string available.Źródło

function wp_timezone_override_offset() {
	if ( ! $timezone_string = get_option( 'timezone_string' ) ) {
		return false;
	}

	$timezone_object = timezone_open( $timezone_string );
	$datetime_object = date_create();
	if ( false === $timezone_object || false === $datetime_object ) {
		return false;
	}
	return round( timezone_offset_get( $timezone_object, $datetime_object ) / HOUR_IN_SECONDS, 2 );
}