Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_php_error_args ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_php_error_args', $args, $error )
Parametry: (2)
  • (array) $args Associative array of arguments passed to `wp_die()`. By default these contain a 'response' key, and optionally 'link_url' and 'link_text' keys.
    Wymagane: Tak
  • (array) $error Error information retrieved from `error_get_last()`.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments passed to {@see wp_die()} for the default PHP error template.

Źródło

$args = apply_filters( 'wp_php_error_args', $args, $error );