Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_php_error_message ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_php_error_message', $message, $error )
Parametry: (2)
  • (string) $message HTML error message to display.
    Wymagane: Tak
  • (array) $error Error information retrieved from `error_get_last()`.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the message that the default PHP error template displays.

Źródło

$message = apply_filters( 'wp_php_error_message', $message, $error );