Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.retrieve_password_message ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key, $user_login, $user_data )
Parametry: (4)
 • (string) $message Default mail message.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key The activation key.
  Wymagane: Tak
 • (string) $user_login The username for the user.
  Wymagane: Tak
 • (WP_User) $user_data WP_User object.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the message body of the password reset mail.

If the filtered message is empty, the password reset email will not be sent.

Źródło

$message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key, $user_login, $user_data );