Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.retrieve_password_title ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'retrieve_password_title', $title, $user_login, $user_data )
Parametry: (3)
  • (string) $title Default email title.
    Wymagane: Tak
  • (string) $user_login The username for the user.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user_data WP_User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the subject of the password reset email.

Źródło

$title = apply_filters( 'retrieve_password_title', $title, $user_login, $user_data );