wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.reset_password › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
reset_password ( $user, $new_pass )
Parametry: (2)
 • (WP_User) $user The user
  Wymagane: Tak
 • (string) $new_pass New password for the user in plaintext
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles resetting the user's password.Źródło

function reset_password( $user, $new_pass ) {
	/**
	 * Fires before the user's password is reset.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param WP_User $user   The user.
	 * @param string $new_pass New user password.
	 */
	do_action( 'password_reset', $user, $new_pass );

	wp_set_password( $new_pass, $user->ID );
	update_user_meta( $user->ID, 'default_password_nag', false );

	/**
	 * Fires after the user's password is reset.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param WP_User $user   The user.
	 * @param string $new_pass New user password.
	 */
	do_action( 'after_password_reset', $user, $new_pass );
}