wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.fix_phpmailer_messageid › WordPress Function

Od
Przestarzałyn/a
fix_phpmailer_messageid ( $phpmailer )
Parametry:
  • (PHPMailer) $phpmailer The PHPMailer instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Corrects From host on outgoing mail to match the site domain.Źródło

function fix_phpmailer_messageid( $phpmailer ) {
	$phpmailer->Hostname = get_network()->domain;
}