Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_doing_ajax ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_doing_ajax', defined( 'DOING_AJAX' )
Parametry:
  • (bool) $wp_doing_ajax Whether the current request is a WordPress Ajax request.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the current request is a WordPress Ajax request.

Źródło

return apply_filters( 'wp_doing_ajax', defined( 'DOING_AJAX' ) && DOING_AJAX );