Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_doing_cron ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_doing_cron', defined( 'DOING_CRON' )
Parametry:
  • (bool) $wp_doing_cron Whether the current request is a WordPress cron request.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the current request is a WordPress cron request.

Źródło

return apply_filters( 'wp_doing_cron', defined( 'DOING_CRON' ) && DOING_CRON );