Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_audio_extensions ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_audio_extensions', array( 'mp3', 'ogg', 'flac', 'm4a', 'wav' )
Parametry:
  • (array) $extensions An array of supported audio formats. Defaults are 'mp3', 'ogg', 'flac', 'm4a', 'wav'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of supported audio formats.

Źródło

return apply_filters( 'wp_audio_extensions', array( 'mp3', 'ogg', 'flac', 'm4a', 'wav' ) );