Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_privacy_export_expiration ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_privacy_export_expiration', 3 * DAY_IN_SECONDS )
Parametry:
  • (int) $expiration The expiration age of the export, in seconds.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the lifetime, in seconds, of a personal data export file.

By default, the lifetime is 3 days. Once the file reaches that age, it will automatically be deleted by a cron job.

Źródło

$expiration = apply_filters( 'wp_privacy_export_expiration', 3 * DAY_IN_SECONDS );