Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$exporters        = apply_filters( 'wp_privacy_personal_data_exporters', array() );