Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$erasers        = apply_filters( 'wp_privacy_personal_data_erasers', array() );