Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_privacy_personal_data_erased ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_privacy_personal_data_erased', $request_id )
Parametry:
  • (int) $request_id The privacy request post ID associated with this request.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a personal data erasure request has been marked completed.

Źródło

do_action( 'wp_privacy_personal_data_erased', $request_id );