Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_register_comment_personal_data_eraser ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
wp_register_comment_personal_data_eraser ( $erasers )
Parametry:
  • (array) $erasers An array of personal data erasers.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) $erasers An array of personal data erasers.
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the personal data eraser for comments.Źródło

function wp_register_comment_personal_data_eraser( $erasers ) {
	$erasers['wordpress-comments'] = array(
		'eraser_friendly_name' => __( 'WordPress Comments' ),
		'callback'             => 'wp_comments_personal_data_eraser',
	);

	return $erasers;
}