Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_register_user_personal_data_exporter ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
wp_register_user_personal_data_exporter ( $exporters )
Parametry:
 • (array) $exporters An array of personal data exporters.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (array) An array of personal data exporters.
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the personal data exporter for users.Źródło

function wp_register_user_personal_data_exporter( $exporters ) {
	$exporters['wordpress-user'] = array(
		'exporter_friendly_name' => __( 'WordPress User' ),
		'callback'        => 'wp_user_personal_data_exporter',
	);

	return $exporters;
}