Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

do_action( 'wp_privacy_personal_data_export_file', $request_id );