Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_authenticate_user ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_authenticate_user', $user, $password )
Parametry: (2)
  • (WP_User|WP_Error) $user WP_User or WP_Error object if a previous callback failed authentication.
    Wymagane: Tak
  • (string) $password Password to check against the user.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the given user can be authenticated with the provided $password.

Źródło

$user = apply_filters( 'wp_authenticate_user', $user, $password );