Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_authenticate ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'wp_authenticate', array( &$credentials['user_login'], &$credentials['user_password'] )
Parametry: (2)
  • (string) $user_login Username (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (string) $user_password User password (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the user is authenticated.

The variables passed to the callbacks are passed by reference, and can be modified by callback functions.

Źródło

do_action_ref_array( 'wp_authenticate', array( &$credentials['user_login'], &$credentials['user_password'] ) );