Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_checkdate ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_checkdate ( $month, $day, $year, $source_date )
Parametry: (4)
 • (int) $month Month number.
  Wymagane: Tak
 • (int) $day Day number.
  Wymagane: Tak
 • (int) $year Year number.
  Wymagane: Tak
 • (string) $source_date The date to filter.
  Wymagane: Tak
Linki:
Powrót:
 • (bool) True if valid date, false if not valid date.
Zdefiniowane na:
Codex:

Test if the supplied date is valid for the Gregorian calendar.Źródło

function wp_checkdate( $month, $day, $year, $source_date ) {
	/**
	 * Filters whether the given date is valid for the Gregorian calendar.
	 *
	 * @since 3.5.0
	 *
	 * @param bool  $checkdate  Whether the given date is valid.
	 * @param string $source_date Date to check.
	 */
	return apply_filters( 'wp_checkdate', checkdate( $month, $day, $year ), $source_date );
}