Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_delete_link ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_delete_link ( $link_id )
Parametry:
  • (int) $link_id ID of the link to delete
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (true) Always true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes a specified link from the database.Źródło

function wp_delete_link( $link_id ) {
	global $wpdb;
	/**
	 * Fires before a link is deleted.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param int $link_id ID of the link to delete.
	 */
	do_action( 'delete_link', $link_id );

	wp_delete_object_term_relationships( $link_id, 'link_category' );

	$wpdb->delete( $wpdb->links, array( 'link_id' => $link_id ) );

	/**
	 * Fires after a link has been deleted.
	 *
	 * @since 2.2.0
	 *
	 * @param int $link_id ID of the deleted link.
	 */
	do_action( 'deleted_link', $link_id );

	clean_bookmark_cache( $link_id );

	return true;
}