Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.plugin_files_exclusions ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'plugin_files_exclusions', array( 'CVS', 'node_modules', 'vendor', 'bower_components' )
Parametry:
  • (string[]) $exclusions Array of excluded directories and files.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the array of excluded directories and files while scanning the folder.

Źródło

$exclusions = (array) apply_filters( 'plugin_files_exclusions', array( 'CVS', 'node_modules', 'vendor', 'bower_components' ) );