Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_shrink_dimensions ›

Od2.0.0
Przestarzały3.0.0
wp_shrink_dimensions ( $width, $height, $wmax = 128, $hmax = 96 )
Parametry: (4)
 • (int) $width Current width of the image
  Wymagane: Tak
 • (int) $height Current height of the image
  Wymagane: Tak
 • (int) $wmax Maximum wanted width
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 128
 • (int) $hmax Maximum wanted height
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 96
Zobacz:
Powrót:
 • (array) Shrunk dimensions (width, height).
Zdefiniowane na:
Codex:

Calculates the new dimensions for a downsampled image.Źródło

function wp_shrink_dimensions( $width, $height, $wmax = 128, $hmax = 96 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_constrain_dimensions()' );
	return wp_constrain_dimensions( $width, $height, $wmax, $hmax );
}