Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_maybe_grant_resume_extensions_caps ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_maybe_grant_resume_extensions_caps ( $allcaps )
Parametry:
  • (bool[]) $allcaps An array of all the user's capabilities.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool[]) Filtered array of the user's capabilities.
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the user capabilities to grant the 'resume_plugins' and 'resume_themes' capabilities as necessary.Źródło

function wp_maybe_grant_resume_extensions_caps( $allcaps ) {
	// Even in a multisite, regular administrators should be able to resume plugins.
	if ( ! empty( $allcaps['activate_plugins'] ) ) {
		$allcaps['resume_plugins'] = true;
	}

	// Even in a multisite, regular administrators should be able to resume themes.
	if ( ! empty( $allcaps['switch_themes'] ) ) {
		$allcaps['resume_themes'] = true;
	}

	return $allcaps;
}