Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_video_extensions ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_video_extensions', array( 'mp4', 'm4v', 'webm', 'ogv', 'flv' )
Parametry:
  • (array) $extensions An array of supported video formats. Defaults are 'mp4', 'm4v', 'webm', 'ogv', 'flv'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of supported video formats.

Źródło

return apply_filters( 'wp_video_extensions', array( 'mp4', 'm4v', 'webm', 'ogv', 'flv' ) );