Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_revisions_enabled ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_revisions_enabled ( $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post The post object.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if number of revisions to keep isn't zero, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determine if revisions are enabled for a given post.Źródło

function wp_revisions_enabled( $post ) {
	return wp_revisions_to_keep( $post ) !== 0;
}