Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_revisions_meta_box ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
post_revisions_meta_box ( $post )
Parametry:
  • (object) $post
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Display list of revisions.Źródło

function post_revisions_meta_box( $post ) {
	wp_list_post_revisions( $post );
}