Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_validate_blog_signup ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wpmu_validate_blog_signup', $result )
Parametry:
  • (array) $result { Array of domain, path, blog name, blog title, user and error messages. @type string $domain Domain for the site. @type string $path Path for the site. Used in subdirectory installations. @type string $blogname The unique site name (slug). @type string $blog_title Blog title. @type string|WP_User $user By default, an empty string. A user object if provided. @type WP_Error $errors WP_Error containing any errors found. }
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters site details and error messages following registration.

Źródło

return apply_filters( 'wpmu_validate_blog_signup', $result );