wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_delete_post › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_delete_post ( $action )
Parametry:
  • (string) $action Action to perform.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles deleting a post via AJAX.Źródło

function wp_ajax_delete_post( $action ) {
	if ( empty( $action ) ) {
		$action = 'delete-post';
	}

	$id = isset( $_POST['id'] ) ? (int) $_POST['id'] : 0;
	check_ajax_referer( "{$action}_$id" );

	if ( ! current_user_can( 'delete_post', $id ) ) {
		wp_die( -1 );
	}

	if ( ! get_post( $id ) ) {
		wp_die( 1 );
	}

	if ( wp_delete_post( $id ) ) {
		wp_die( 1 );
	} else {
		wp_die( 0 );
	}
}